តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពត

ទឹកជ្រោះ ពពកវិល

ទឹកជ្រោះ ពពកវិល ឬក៏គេច្រើនហៅថា ទឹកធ្លាក់ ពពកវិល មានទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់កោះតូច ក្រុងបូកគោ ខេត្តកំពត និងមានចម្ងាយប្រហែល ~42km ពីរង្វង់មូល​ធូរេន។

ទឹកជ្រោះ ពពកវិល ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ទឹកជ្រោះឬទឹកធ្លាក់, ព្រៃភ្នំ, ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ទឹកជ្រោះ ពពកវិល មានដូចជា៖ ហែលទឹកឬលេងទឹក, ញុំអាហារ, ពិកនិច និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Seated rental (Can order)
Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពត