តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តព្រះសីហនុ

ផ្ទះពស់ & សួនក្រពើ

ផ្ទះពស់ & សួនក្រពើ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិ៣ សង្កាត់លេខ២ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ។

ផ្ទះពស់ & សួនក្រពើ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ សួនសត្វ, ទេសចរណ៍កែច្នៃឬរមណីយដ្ឋានកែច្នៃ, ភោជនីយដ្ឋាន។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ផ្ទះពស់ & សួនក្រពើ មានដូចជា៖ មើលសត្វចម្រុះ, ញុំអាហារ, មើលសត្វក្រពើ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Seated rental (Can order)
Restaurants

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តព្រះសីហនុ