តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកែប

ផ្ទះសំណាក់ សួនផ្កា

ផ្ទះសំណាក់ សួនផ្កា ឬក៏គេច្រើនហៅថា ផ្ទះសំណាក់ សួនផ្កា កែប មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិកែប សង្កាត់កែប ក្រុងកែប ខេត្តកែប និងមានចម្ងាយប្រហែល ~2km ពីបេនឡានក្រុង។

ផ្ទះសំណាក់ សួនផ្កា ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ កន្លែងស្នាក់នៅ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ផ្ទះសំណាក់ សួនផ្កា មានដូចជា៖ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកែប