តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តតាកែវ

ផ្ទះសំណាក់ តាកែ វីឡា

ផ្ទះសំណាក់ តាកែ វីឡា មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិស្នោ សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~1km ពីវិមានឯករាជ្យ។

ផ្ទះសំណាក់ តាកែ វីឡា ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ កន្លែងស្នាក់នៅ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ផ្ទះសំណាក់ តាកែ វីឡា មានដូចជា៖ កន្លែងគេង និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តតាកែវ