តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពង់ចាម

ភ្នំ​ប្រុស​

ភ្នំ​ប្រុស​ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិត្រពាំងចារ ឃុំក្រឡា ស្រុកកំពង់សៀម​ ខេត្តកំពង់ចាម និងមានចម្ងាយប្រហែល ~8km ពីសណ្ឋាគារ មិត្តភាព។

ភ្នំ​ប្រុស​ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ព្រៃភ្នំ, ប្រវត្តិសាស្ត្រ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ភ្នំ​ប្រុស​ មានដូចជា៖ ទស្សនាទេសភាពព្រៃភ្នំ, ទស្សនាវត្ត, ស្វែកយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពង់ចាម