តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តបាត់ដំបង

រីហ្សត ធម្មជាតិភ្នំព្រឹក

រីហ្សត ធម្មជាតិភ្នំព្រឹក ឬក៏គេច្រើនហៅថា ភោជនីយដ្ឋាន ភ្នំព្រឹក, កាហ្វេ ធម្មជាតិភ្នំព្រឹក មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិអូរចោត ឃុំភ្នំព្រឹក ស្រុកភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង ។

រីហ្សត ធម្មជាតិភ្នំព្រឹក ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ភោជនីយដ្ឋាន, កសិ-ទេសចរណ៍, ព្រៃភ្នំ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ រីហ្សត ធម្មជាតិភ្នំព្រឹក មានដូចជា៖ ទស្សនាទេសភាពព្រៃភ្នំ, បោះជំរុំឬបោះតង់, ញុំអាហារ, កាហ្វេ, ដើរទស្សនាកសិដ្ឋាន, ពិកនិច និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Seated rental (Can order)
A place for ordering food or selling food
Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តបាត់ដំបង