តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តសៀមរាប

អាហារដ្ឋាន ជំនោរស្រះស្រង់

អាហារដ្ឋាន ជំនោរស្រះស្រង់ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិស្រះស្រង់ខាងត្បូង សង្កាត់នគរធំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប និងមានចម្ងាយប្រហែល ~12km ពីរង្វង់មូលនាគព័ន្ធ។

អាហារដ្ឋាន ជំនោរស្រះស្រង់ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ បឹងឬស្រះឬអាង, ភោជនីយដ្ឋាន។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ អាហារដ្ឋាន ជំនោរស្រះស្រង់ មានដូចជា៖ ញុំអាហារ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Seated rental (Can order)
Canteens

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តសៀមរាប