តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តសៀមរាប

ភោជនីយដ្ឋាន ផ្ទះបុរាណ

ភោជនីយដ្ឋាន ផ្ទះបុរាណ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិក្រវ៉ាន់ សង្កាត់នគរធំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប និងមានចម្ងាយប្រហែល ~11km ពីរង្វង់មូលនាគព័ន្ធ។

ភោជនីយដ្ឋាន ផ្ទះបុរាណ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ភោជនីយដ្ឋាន។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ភោជនីយដ្ឋាន ផ្ទះបុរាណ មានដូចជា៖ ញុំអាហារ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តសៀមរាប