តំបន់ទេសចរណ៍ ក្រុងភ្នំពេញ

ភោជនីយដ្ឋាន ស្លឹកម្រុំ

ភោជនីយដ្ឋាន ស្លឹកម្រុំ ឬក៏គេច្រើនហៅថា ភោជនីយដ្ឋាន ស្លឹកម្រុំ សៀមរាប មានទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~5km ពីវត្តភ្នំ។

ភោជនីយដ្ឋាន ស្លឹកម្រុំ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ភោជនីយដ្ឋាន។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ភោជនីយដ្ឋាន ស្លឹកម្រុំ មានដូចជា៖ ញុំអាហារ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តភ្នំពេញ