តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តបាត់ដំបង

ធម្មជាតិ ភ្នំប្រាំពីរ

ធម្មជាតិ ភ្នំប្រាំពីរ ឬក៏គេច្រើនហៅថា ភ្នំប្រាំពីរ, ធម្មជាតិ ល្អាងភ្នំប្រាំពីរ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិបួរ ឃុំបួរ ស្រុកភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង និងមានចម្ងាយប្រហែល ~86km ពីរង្វង់​មូល​លោក​តា​ដំបង​ក្រញ៉ូង។

ធម្មជាតិ ភ្នំប្រាំពីរ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ព្រៃភ្នំ, សញ្ញាសំគាល់, ប្រវត្តិសាស្ត្រ, ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ធម្មជាតិ ភ្នំប្រាំពីរ មានដូចជា៖ ទស្សនាទេសភាពព្រៃភ្នំ, ស្វែកយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ, ឡើងភ្នំ, ដើរលេងថ្មើរជើង, ទស្សនាសួនផ្កា និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តបាត់ដំបង