តំបន់ទេសចរណ៍ ក្រុងភ្នំពេញ

មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រល័យ​ពូជ​ប្រសាសន៍​ជើងឯក

មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រល័យ​ពូជ​ប្រសាសន៍​ជើងឯក ឬក៏គេច្រើនហៅថា វាលពិឃាតជើងឯក មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិ​រលួស សង្កាត់ជើងឯក ខណ្ឌដង្កោ ក្រុងភ្នំពេញ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~17km ពីវត្តភ្នំ។

មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រល័យ​ពូជ​ប្រសាសន៍​ជើងឯក ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ សារមន្ទីរ, ប្រវត្តិសាស្ត្រ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រល័យ​ពូជ​ប្រសាសន៍​ជើងឯក មានដូចជា៖ ស្វែកយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តភ្នំពេញ