តំបន់ទេសចរណ៍ ក្រុងភ្នំពេញ

ភោជនីយដ្ឋាន ផ្កាស្រូវ

ភោជនីយដ្ឋាន ផ្កាស្រូវ មានទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ ក្រុងភ្នំពេញ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~12km ពីវត្តភ្នំ។

ភោជនីយដ្ឋាន ផ្កាស្រូវ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ភោជនីយដ្ឋាន។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ភោជនីយដ្ឋាន ផ្កាស្រូវ មានដូចជា៖ ស្ទូចត្រី, ញុំអាហារ, ទស្សនាសួនដាំណាំ, មើលតន្រ្តីបន្តផ្ទាល់ ឬការសំដែង និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Seated rental (Can order)
Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តភ្នំពេញ