តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពត

សារៈមន្ទីរខេត្តកំពត

សារៈមន្ទីរខេត្តកំពត មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្ដាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត និងមានចម្ងាយប្រហែល ~1km ពីរង្វង់មូល​ធូរេន។

សារៈមន្ទីរខេត្តកំពត ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ សារមន្ទីរ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ សារៈមន្ទីរខេត្តកំពត មានដូចជា៖ ស្វែកយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពត