តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពត

ផ្ទះសំណាក់ រីត្រូកំពត

ផ្ទះសំណាក់ រីត្រូកំពត ឬក៏គេច្រើនហៅថា Retro Kampot Guesthouse មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិកំពង់ក្រុង ឃុំកំពង់ក្រែង ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត និងមានចម្ងាយប្រហែល ~5km ពីរង្វង់មូល​ធូរេន។

ផ្ទះសំណាក់ រីត្រូកំពត ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ កន្លែងស្នាក់នៅ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ផ្ទះសំណាក់ រីត្រូកំពត មានដូចជា៖ កន្លែងគេង, ញុំអាហារ, ហាត់ប្រាណឬកាយសម្បទា, ហាត់យ៉ូហ្គាឬធ្វើសមាធិ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពត