តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពត

ទ្រីបឹងហ្គាឡូ

ទ្រីបឹងហ្គាឡូ ឬក៏គេច្រើនហៅថា ទ្រីបឹងហ្គាឡូ កំពត មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិអូតូច សង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរ ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត និងមានចម្ងាយប្រហែល ~5km ពីរង្វង់មូល​ធូរេន។

ទ្រីបឹងហ្គាឡូ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ កន្លែងស្នាក់នៅ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ទ្រីបឹងហ្គាឡូ មានដូចជា៖ កន្លែងគេង និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពត