តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពត

ភក្រ្តា បឹងហ្គាឡូ

ភក្រ្តា បឹងហ្គាឡូ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិសុវណ្ណសាគរ សង្កាត់កំពង់កណ្ដាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត និងមានចម្ងាយប្រហែល ~2km ពីរង្វង់មូល​ធូរេន។

ភក្រ្តា បឹងហ្គាឡូ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ កន្លែងស្នាក់នៅ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ភក្រ្តា បឹងហ្គាឡូ មានដូចជា៖ កន្លែងគេង, BBQ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពត