តំបន់ទេសចរណ៍ ក្រុងភ្នំពេញ

សារមន្ទីរជាតិ

សារមន្ទីរជាតិ ឬក៏គេច្រើនហៅថា សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា មានទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ ក្រុងភ្នំពេញ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~2km ពីវត្តភ្នំ។

សារមន្ទីរជាតិ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ សារមន្ទីរ, ប្រវត្តិសាស្ត្រ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ សារមន្ទីរជាតិ មានដូចជា៖ ស្វែកយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តភ្នំពេញ