តំបន់ទេសចរណ៍ ក្រុងភ្នំពេញ

សារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង

សារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង ឬក៏គេច្រើនហៅថា សារមន្ទីរទួលស្លែង មានទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់បឹងកេងកងទី៣ ខណ្ឌចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~4km ពីវត្តភ្នំ។

សារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ សារមន្ទីរ, ប្រវត្តិសាស្ត្រ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ សារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង មានដូចជា៖ ស្វែកយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តភ្នំពេញ