តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តស្ទឹងត្រែង

ប្រាសាទព្រះគោ ស្ទឹងត្រែង

ប្រាសាទព្រះគោ ស្ទឹងត្រែង មានទីតាំងស្ថិតនៅ ឃុំថាឡាបរិវ៉ាត់ ស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ ខេត្តស្ទឹងត្រែង និងមានចម្ងាយប្រហែល ~13km ពីរង្វង់មូលថ្មី។

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែង