តំបន់ទេសចរណ៍ ក្រុងភ្នំពេញ

ផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង សែន​សុខ

ផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង សែន​សុខ មានទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ ក្រុងភ្នំពេញ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~7km ពីវត្តភ្នំ។

ផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង សែន​សុខ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ផ្សារ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង សែន​សុខ មានដូចជា៖ ដើរទិញអីវ៉ាន់, កាហ្វេ, លក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍, ញុំអាហារ, ផ្សារម៉ាត និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

A place for ordering food or selling food
Canteens
Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តភ្នំពេញ