តំបន់ទេសចរណ៍ ក្រុងភ្នំពេញ

ផ្សារទំនើប មីដថោន ម៉ល

ផ្សារទំនើប មីដថោន ម៉ល មានទីតាំងស្ថិតនៅ ខណ្ឌសែនសុខ ក្រុងភ្នំពេញ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~7km ពីវត្តភ្នំ។

ផ្សារទំនើប មីដថោន ម៉ល ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ផ្សារ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ផ្សារទំនើប មីដថោន ម៉ល មានដូចជា៖ ញុំអាហារ, លក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍, ផ្សារម៉ាត, កាហ្វេ, ដើរទិញអីវ៉ាន់ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

A place for ordering food or selling food
Canteens
Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes