តំបន់ទេសចរណ៍ ក្រុងភ្នំពេញ

ផ្សារ​ទំនើប ស៊ីធីម៉ល

ផ្សារ​ទំនើប ស៊ីធីម៉ល មានទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌប្រាំពីរមករា ក្រុងភ្នំពេញ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~3km ពីវត្តភ្នំ។

ផ្សារ​ទំនើប ស៊ីធីម៉ល ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ផ្សារ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ផ្សារ​ទំនើប ស៊ីធីម៉ល មានដូចជា៖ លក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍, ផ្សារម៉ាត, កាហ្វេ, ញុំអាហារ, ដើរទិញអីវ៉ាន់ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

A place for ordering food or selling food
Canteens
Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តភ្នំពេញ