តំបន់ទេសចរណ៍ ក្រុងភ្នំពេញ

ផ្សារទំនើប ហ្វាន់ ម៉ល

ផ្សារទំនើប ហ្វាន់ ម៉ល ឬក៏គេច្រើនហៅថា ផ្សារទំនើប ហ្វាន់ ម៉ល ទួលគោក មានទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី២ ខណ្ឌទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~4km ពីវត្តភ្នំ។

ផ្សារទំនើប ហ្វាន់ ម៉ល ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ផ្សារ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ផ្សារទំនើប ហ្វាន់ ម៉ល មានដូចជា៖ ផ្សារម៉ាត, ដើរទិញអីវ៉ាន់, កាហ្វេ, ញុំអាហារ, លក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

A place for ordering food or selling food
Canteens
Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តភ្នំពេញ