តំបន់ទេសចរណ៍ ក្រុងភ្នំពេញ

ផ្សារទំនើប សូរិយា

ផ្សារទំនើប សូរិយា ឬក៏គេច្រើនហៅថា ផ្សារទំនើប សូរិយា សេនធ័រ ភ័នធ៍ មានទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់ផ្សារថ្មី១ ខណ្ឌដូនពេញ ក្រុងភ្នំពេញ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~2km ពីវត្តភ្នំ។

ផ្សារទំនើប សូរិយា ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ផ្សារ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ផ្សារទំនើប សូរិយា មានដូចជា៖ ផ្សារម៉ាត, ដើរទិញអីវ៉ាន់, ញុំអាហារ, កាហ្វេ, លក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

A place for ordering food or selling food
Canteens
Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តភ្នំពេញ