តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តរតនគីរី

ផ្សារទំនើប ស៊ីត្រា រតន:គិរី

ផ្សារទំនើប ស៊ីត្រា រតន:គិរី មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិអូរកន្សែង សង្កាត់បឹងកន្សែង ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគីរី និងមានចម្ងាយប្រហែល ~1km ពីវិមានឯករាជ្យក្រុងបានលុង។

ផ្សារទំនើប ស៊ីត្រា រតន:គិរី ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ផ្សារ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ផ្សារទំនើប ស៊ីត្រា រតន:គិរី មានដូចជា៖ ផ្សារម៉ាត, ដើរទិញអីវ៉ាន់, ញុំអាហារ, កាហ្វេ, លក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

A place for ordering food or selling food
Canteens
Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តរតនគីរី