តំបន់ទេសចរណ៍ ក្រុងភ្នំពេញ

ផ្សារទំនើប ស៊ីត្រា ភ្នំពេញ

ផ្សារទំនើប ស៊ីត្រា ភ្នំពេញ មានទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់គោកឃ្លាង ខណ្ឌសែនសុខ ក្រុងភ្នំពេញ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~9km ពីវត្តភ្នំ។

ផ្សារទំនើប ស៊ីត្រា ភ្នំពេញ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ផ្សារ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ផ្សារទំនើប ស៊ីត្រា ភ្នំពេញ មានដូចជា៖ ផ្សារម៉ាត, លក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍, ដើរទិញអីវ៉ាន់, ញុំអាហារ, កាហ្វេ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

A place for ordering food or selling food
Canteens
Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តភ្នំពេញ